Op aandrang van de Tweede Kamer werd in 1887 besloten tot een landelijk onderzoek van fabrieken en werkplaatsen. De ingenieurs H.W.E Struve en A.A. Bekaar hebben in de periode van 1888 1890 gegevens verzameld van 3043 fabrieken die grotendeels persoonlijk zijn bezocht.

In Balk zijn onderstaande gegevens verzameld:

Nijverheidsgroep:

Verlichting,olie, vernis,vet enz.

Bedrijfsnaam:

M. Meinesz

Bijzonderheden:

B-lucht en luchtverversing

C-privaten en urinoirs

D-schadelijke invloeden voor de gezondheid

E-gevaar bij brand

F-veiligheid van de werktuigen

G-maatregelen en reglementen, in het belang van gezondheid en veiligheid

H-uitvoerbaarheid van maatregelen en reglementen, in het belang van gezondheid en veiligheid

K-zieken- en pensioenfondsen

L-

Aard activiteiten:

olieslagerij, schorsmalerij, graanmalerij en smederij

SBI-code:

206

Mannen > 18:

16

Jongens 16-18:

3

Jongens 14-16:

1

Werklieden:

19

Ploegendienst:

6 maanden dubbele ploeg

Standaard werktijd begin:

6:00 uur

Standaard werktijd eind:

20:00 uur

Standaard rusttijd middag:

1:00 uur

Standaard werktijd:

13:00 uren

Overwerk:

zelden

Nachtwerk:

veelal

Zondagswerk:

geen

Krachtwerktuigen

3

Vermogen:

14

Aandrijving:

stoom

Stoomketels:

1

Verwarmd oppervlak:

21

Ligging:

geheel vrij

Verdiepingen:

3

Daglicht:

voldoende

Kunstlicht:

petroleum

Hygiëne:

goed

Verwarming:

bedrijf

Fondsen:

bedrijfsziekenfonds

bron van bovenstaande lijst:

http://www.neha.nl/struve/friesland.xls