winkel

familie Groenewoud

Op deze website komen de gegevens van de familie Groenewold/Groenewoud samengesteld door Johan Groenewoud. Hierin opgenomen de parentelen van de families tot en met onze grootouders, namelijk Bosma, Hoekstra, Kooijmans, van der Schuit, Politiek, Talsma en Graauwmans.
De familie Groenewold komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Groningen; Wildervank, Loppersum en omgeving. Bij de aangifte geboorte van de kinderen van Johannes (Jacobs) Groenewold en Ettje van Essen in de gemeente Schoterland heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand zich verschreven. Hun zoon Jan is ingeschreven als Groenewoud. Bij de ondertekening van acten in deze en volgende generaties werden verschillende namen gebruikt; Groenewold, Groenewoud, Groenewould.
De oorsprong van de familie Bosma ligt in Noord-Friesland in de voormalige gemeente Barradeel.
Van de familie Hoekstra (Tietjerksteradeel) is de stamboom te vinden op de website van Klaas Jansen
In Dordrecht ligt de basis van de familie Kooijmans. Verhalen uit drie eeuwen familiegeschiedenis zijn vastgelegd in een boekwerkje "Kronieken van de familie Kooijmans" door Willem Kooijmans. Het boekje is inmiddels uitverkocht.
De familie van der Schuit is van oorsprong een schippersfamilie uit Balk. De Stichting Schuit houdt zich bezig met het verzamelen van gegevens over families met de achternaam waar Schuit in voorkomt.
De familie Politiek komt uit de omgeving van Oldeboorn. Deze naam kent veel verschrijvingen; Poletiek, Portijk, Portiek, Portyk, Partyk, Portdijk.
De familie Talsma is afkomstig uit de omgeving van Katlijk (gemeente Schoterland) Met behulp van het boek (1953) "De Talsma's en Tolsma's: een genealogisch overzicht van de verschillende geslachten Talsma en Tolsma: 1600-1850" geschreven door W. Tsj. Vleer zal hier een parenteel worden geplaatst.
Tot slot de familie Graauwmans, Graumans, Grauwmans. Deze familie heeft zijn wortels in Ginneken en Bavel onder Breda. De parenteel is samengesteld met behulp van een uitgebreide genealogie waarvan de samensteller onbekend is.

Onder de link andere families bevinden zich enkele aan de kwartierstaat verwante families.

Een schema van de opbouw van deze website is hier te vinden.

   
 
Vragen, opmerkingen, aanvullingen, correcties graag melden via mijn emailadres:
  voor de geschiedenis over Balk en zijn bewoners www.langsdeluts.nl