paltrokmolen De Duynen

Paltrokmolen De Duynen aan de Noordendijk in Dordrecht omstreeks 1905

Van de houtzaagmolen "de Duinen" is tamelijk precies bekend wanneer en door wie hij werd gebouwd: op 12 november 1681 kreeg Huybert Gerritsz. van Duynen, een watermolenaar, namelijk een hypotheek van 1.500 Cãr. Gulden, tegen een rente van 4 1/2 % per jaar, op "sijne nieuwe saeghmolen metter appendentien en depentien vandien staende ende gelegen aen den dijck van den Noordpolder vande Merwede". We weten dus wanneer "de Duinen gebouwd werd en hoe hij aan zijn naam kwam. De molen bleef 123 jaar in bezit van de nakomelingen van Huybert Gerritsz. van Duynen tot in 1804. Toen verkocht de weduwe van Adriaan van Duynen de molen voor f 2.120 aan Hendrik van Helmond en Arij van der Linden Arijszn., acht jaar later, op 4 juli 1812, verkoopt Metje Borlen, de weduwe van Hendrik van Helmond, "de Duinen" aan Willem Kooijmans en Teuntje van Prooijen voor "de Som van Tweed Duizend Een Honderd franken of Duizend Guldens Hollands". Kennelijk had de Franse tijd de prijzen van houtzaagmolens geen goed gedaan. Vervolgens blijft "de Duinen"82 jaar in bezit van de familie Kooijmans tot hij op 1 maart 1894 voor f 2.700,- aan G. Bozuwa wordt verkocht. Deze verkocht hem in 1910 weer aan de heren de Haan en Sigtermans, die "de Duinen"sloopten en ter plekke een stoomzagerij vestigden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beginpagina