I Klaas Jelles is geboren omstreeks 1683 in Foudgum. Hij is gedoopt op 7 juni 1720 in Akkerwoude, bij belijdenis. Klaas is overleden. Klaas trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 1 augustus 1709 in Raard met Jipkje Tjerks, ongeveer 25 jaar oud. Jipkje is geboren omstreeks 1684, dochter van Tjerk Jeppes en Et Hoytes. Zij is gedoopt op 26 oktober 1684 in Brantgum. Jipkje is overleden.
Kinderen van Klaas en Jipkje:
1 Jelle Klazes. Hij is gedoopt op 17 mei 1713 in Rijperkerk. Jelle is overleden omstreeks 1805 in Veenwouden, ongeveer 92 jaar oud.
2 Tjerk Klazes. Hij is gedoopt op 15 maart 1716 in Rijperkerk. Tjerk is overleden.
3 Sipke Klazes, gedoopt op 23 mei 1721 in Veenwouden. Volgt II.
4 Hoyte Klazes. Hij is gedoopt op 4 juli 1723 in Veenwouden.
5 Heebeltje Klazes. Zij is gedoopt op 25 november 1725 in Veenwouden.
6 Ettje Klazes. Zij is gedoopt op 25 november 1725 in Veenwouden.
7 Antje Klazes. Zij is gedoopt op 9 mei 1728 in Veenwouden.
II Sipke Klazes, zoon van Klaas Jelles (zie I) en Jipkje Tjerks. Hij is gedoopt op 23 mei 1721 in Veenwouden. Sipke trouwde, 25 jaar oud, op 26 februari 1747 in Veenwouden met Janke Claases.
Kinderen van Sipke en Janke:
1 Klaas Sipkes Hoekstra, geboren omstreeks 1748 in Veenwouden. Volgt III.
2 Hoite Sipkes Hoekstra, geboren omstreeks 1759 in Veenwouden. Hoite is overleden op 30 juli 1834 in Veenwouden, ongeveer 75 jaar oud.
III Klaas Sipkes Hoekstra is geboren omstreeks 1748 in Veenwouden, zoon van Sipke Klazes (zie II) en Janke Claases. Klaas is overleden op 20 november 1808 in Veenwouden, ongeveer 60 jaar oud. Klaas trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 15 mei 1785 in Veenwouden met Klaaske Popkes Hoekstra, ongeveer 35 jaar oud. Klaaske is geboren omstreeks 1750 in Zwaagwesteinde. Klaaske is overleden op 31 juli 1845 in Veenwouden, ongeveer 95 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Klaaske:
1 Sipke Klazes Hoekstra, geboren omstreeks 1786 in Veenwouden. Sipke is overleden.
2 Popke Klazes Hoekstra, geboren omstreeks 1787 in Veenwouden. Popke is overleden.
3 Janke Klazes Hoekstra, geboren omstreeks 1790 in Veenwouden. Janke is overleden.
4 Tytje Klazes Hoekstra, geboren omstreeks 1793 in Veenwouden. Tytje is overleden.
5 Sytske Klazes Hoekstra, geboren omstreeks 1794 in Veenwouden. Sytske is overleden.
6 Jippe Klazes Hoekstra, geboren in juni 1798 in Veenwouden. Volgt IV.
7 Sytse Klazes Hoekstra, geboren omstreeks 1800 in Veenwouden. Sytse is overleden.
8 Jelle Klazes Hoekstra, geboren omstreeks 1804 in Veenwouden. Jelle is overleden.
IV Jippe Klazes Hoekstra is geboren in juni 1798 in Veenwouden, zoon van Klaas Sipkes Hoekstra (zie III) en Klaaske Popkes Hoekstra. Jippe is overleden op 10 maart 1865 in Veenwouden, 66 jaar oud.
Beroep:
dagloner
Jippe trouwde, 22 jaar oud, op 15 april 1821 in Dantumadeel met Gertje Andries Postma, 28 jaar oud. Gertje is geboren in mei 1792 in Veenwouden, dochter van Andries Aukes Postma en Froukjen Douwes. Gertje is overleden op 28 januari 1846 in Veenwouden, 53 jaar oud.
Kinderen van Jippe en Gertje:
1 Klaas Jippes Hoekstra, geboren op 27 november 1823 in Veenwouden. Volgt V.
2 Andries Jippes Hoekstra, geboren op 20 november 1826 in Veenwouden. Andries is overleden.
3 Froukje Jippes Hoekstra, geboren op 28 augustus 1830 in ?. Froukje is overleden.
4 Sipke Jippes Hoekstra, geboren op 5 maart 1834 in Veenwouden. Sipke is overleden.
5 Gosse Jippes Hoekstra, geboren op 11 april 1837 in Veenwouden. Gosse is overleden.
6 Jelle Jippes Hoekstra, geboren op 27 mei 1840 in ?. Jelle is overleden.
V Klaas Jippes Hoekstra is geboren op 27 november 1823 in Veenwouden, zoon van Jippe Klazes Hoekstra (zie IV) en Gertje Andries Postma. Klaas is overleden op 19 april 1900 in Tietjerksteradeel, 76 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
Klaas trouwde, 31 jaar oud, op 19 mei 1855 in Tietjerksteradeel met Jantje Sikkes van der Woude, ongeveer 24 jaar oud. Jantje is geboren omstreeks 1831 in Tietjerk, dochter van Sikke Jans van der Woude en Tjimkjen Rommerts Kingsbergen. Jantje is overleden op 28 maart 1909 in Tietjerksteradeel, ongeveer 78 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Jantje:
1 Hoekstra, levenloos geboren dochter, geboren op 23 februari 1856 in Tietjerksteradeel.
2 Geertje Klazes Hoekstra, geboren op 8 mei 1857 in Tietjerksteradeel. Geertje is overleden op 23 december 1933 in Tietjerksteradeel, 76 jaar oud.
3 Rommert Klazes Hoekstra, geboren op 10 april 1859 in Tietjerksteradeel. Rommert is overleden op 3 oktober 1861 in Tietjerksteradeel, 2 jaar oud.
4 Romkje Hoekstra, geboren op 27 januari 1862 in Tietjerksteradeel. Romkje is overleden.
5 Jippe Klazes Hoekstra, geboren op 16 december 1863 in Tietjerksteradeel. Volgt VI-a.
6 Sikke KLazes Hoekstra, geboren op 28 september 1867 in Hardegarijp. Volgt VI-b.
7 Tjimkje Klazes Hoekstra, geboren op 26 september 1871 in Tietjerksteradeel. Volgt VI-c.
VI-a Jippe Klazes Hoekstra is geboren op 16 december 1863 in Tietjerksteradeel, zoon van Klaas Jippes Hoekstra (zie V) en Jantje Sikkes van der Woude. Jippe is overleden op 14 oktober 1932 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Jippe trouwde, 20 jaar oud, op 8 november 1884 in Tietjerksteradeel met IJbeltje Koop, 25 jaar oud. IJbeltje is geboren op 26 december 1858 in Tietjerksteradeel, dochter van Sybren Klazes Koop en Yttje Pieters Vriesinga.
Kinderen van Jippe en IJbeltje:
1 Yttje Hoekstra, geboren op 17 juni 1885 in Tietjerksteradeel.
2 Klaas Jippes Hoekstra, geboren op 17 juli 1886 in Tietjerksteradeel.
3 Sybren Jippes Hoekstra, geboren op 3 februari 1888 in Tietjerksteradeel.
4 Sikke Jippes Hoekstra, geboren op 23 maart 1890 in Tietjerksteradeel.
VI-b Sikke KLazes Hoekstra is geboren op 28 september 1867 in Hardegarijp, zoon van Klaas Jippes Hoekstra (zie V) en Jantje Sikkes van der Woude. Sikke is overleden op 24 november 1954 in Leeuwarden, 87 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Sikke:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 12 november 1892 in Leeuwarden met Geertje Schaaf, 24 jaar oud. Geertje is geboren op 15 september 1868 in Het Bildt, dochter van Dirk Sybes Schaaf en Naentske Palstring. Geertje is overleden op 18 maart 1929 in Ferwerderadeel, 60 jaar oud.
(2) trouwde, 63 jaar oud, op 5 september 1931 in Leeuwarden met Jantje Gerbens de Graaf, 59 jaar oud. Jantje is geboren op 19 december 1871 in Tietjerksteradeel, dochter van Gerben Johannes de Graaf en Trijntje Foppes de Vries. Jantje is overleden op 7 november 1948 in Leeuwarden, 76 jaar oud.
Kinderen van Sikke en Geertje:
1 Klaas Hoekstra, geboren op 24 juli 1892 in Vrouwenparochie. Volgt VII-a.
2 Naentske Hoekstra, geboren op 22 december 1893 in Leeuwarden. Volgt VII-b.
3 Jantje Hoekstra, geboren op 31 januari 1895 in Leeuwarden. Jantje is overleden (oorzaak: tbc).
4 Hittje Hoekstra, geboren op 14 augustus 1897 in Leeuwarden. Volgt VII-c.
5 Dirk Hoekstra, geboren op 26 oktober 1900 in Leeuwarden. Dirk is overleden op 21 mei 1907 in Leeuwarden, 6 jaar oud (oorzaak: verdronken of nekkramp).
6 Sybe Hoekstra, geboren op 9 maart 1902 in Leeuwarden. Sybe is overleden op 30 januari 1916 in Leeuwarden, 13 jaar oud (oorzaak: verdronken of nekkramp).
7 Tjibbe Hoekstra, geboren op 28 december 1906 in Leeuwarden. Volgt VII-d.
8 Dirkje Hoekstra, geboren op 6 juli 1913 in Leeuwarden. Volgt VII-e.
VII-a Klaas Hoekstra is geboren op 24 juli 1892 in Vrouwenparochie, zoon van Sikke KLazes Hoekstra (zie VI-b) en Geertje Schaaf. Klaas is overleden op 28 juni 1964 in Leeuwarden, 71 jaar oud. Hij is begraven in Huizum.
Beroep:
grossier groente en fruit
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 6 november 1918 in Leeuwarden met Martha Politiek, 24 jaar oud. Martha is geboren op 13 april 1894 in Leeuwarden, dochter van Jacob Politiek en Henderika Annemie de Vries. Martha is overleden op 16 oktober 1953 in Leeuwarden, 59 jaar oud. Zij is begraven in Huizum.
Kinderen van Klaas en Martha:
1 Henderika Annemie (Rike) Hoekstra, geboren op 8 oktober 1919 in Leeuwarden. Volgt VIII-a.
2 Sikke Hoekstra, geboren op 15 juli 1921 in Leeuwarden. Volgt VIII-b.
3 Geertje (Ge) Hoekstra, geboren op 2 oktober 1927 in Leeuwarden. Volgt VIII-c.
4 Jacob (Jaap) Hoekstra, geboren op 10 december 1928 in Leeuwarden. Volgt VIII-d.
5 Hittje (Hittie) Hoekstra, geboren op 16 mei 1932 in Leeuwarden. Volgt VIII-e.
6 Anna (Annie) Hoekstra, geboren op 21 juni 1935 in Leeuwarden. Volgt VIII-f.
VIII-a Henderika Annemie (Rike) Hoekstra is geboren op 8 oktober 1919 in Leeuwarden, dochter van Klaas Hoekstra (zie VII-a) en Martha Politiek. Rike is overleden op 13 juni 2006 in Leeuwarden, 86 jaar oud. Zij is begraven op 19 juni 2006 in Leeuwarden; Noorderbegraafplaats. Rike trouwde, 23 jaar oud, op 23 oktober 1942 in Leeuwarden met Inne de Boer, 25 jaar oud. Inne is geboren op 23 januari 1917 in Eestrum, zoon van Rinze Hendriks de Boer en Sietsche Innes de Jong. Inne is overleden op 12 juni 1969 in Leeuwarden, 52 jaar oud. Hij is begraven op 16 juni 1969 in Leeuwarden; Noorderbegraafplaats.
Beroep:
bankbediende
Kinderen van Rike en Inne:
1 Martha de Boer, geboren op 22 augustus 1943 in Leeuwarden. Volgt IX-a.
2 Rinze de Boer, geboren op 13 januari 1945 in Leeuwarden. Rinze is overleden op 20 mei 2007 in Noordburgum, 62 jaar oud.
3 Sietsche (Sietie) de Boer, geboren op 17 oktober 1946 in Leeuwarden. Volgt IX-b.
IX-a Martha de Boer is geboren op 22 augustus 1943 in Leeuwarden, dochter van Inne de Boer en Henderika Annemie (Rike) Hoekstra (zie VIII-a). Martha trouwde, 23 jaar oud, op 8 februari 1967 in Leeuwarden met Luitzen Johannes (Luuk) Bosma, 23 jaar oud. Luuk is geboren op 19 september 1943 in Onnen, zoon van Johannes Bosma en Jantje Eggens.
Beroep:
buschauffeur
Kinderen van Martha en Luuk:
1 Johannes (Hans) Bosma, geboren op 19 mei 1968 in Valthermond. Volgt X-a.
2 Henderika Annemie (Ria) Bosma, geboren op 25 oktober 1969 in Valthermond. Volgt X-b.
3 Janette Bosma, geboren op 1 april 1974 in Valthermond.
X-a Johannes (Hans) Bosma is geboren op 19 mei 1968 in Valthermond, zoon van Luitzen Johannes (Luuk) Bosma en Martha de Boer (zie IX-a). Hans trouwde, 31 jaar oud, op 28 december 1999 in Slochteren met Maritska Nieman, 29 jaar oud. Maritska is geboren op 1 september 1970 in Rotterdam.
Kinderen van Hans en Maritska:
1 Tristan Bosma, geboren in Stadskanaal.
2 Pascal Bosma, geboren op 10 maart 2001 in Stadskanaal.
3 Bernice Bosma, geboren op 20 juli 2003 in Stadskanaal.
X-b Henderika Annemie (Ria) Bosma is geboren op 25 oktober 1969 in Valthermond, dochter van Luitzen Johannes (Luuk) Bosma en Martha de Boer (zie IX-a).
Kind van Ria uit onbekende relatie:
1 Kees Roossien, geboren op 1 augustus 2001 in Emmen.
IX-b Sietsche (Sietie) de Boer is geboren op 17 oktober 1946 in Leeuwarden, dochter van Inne de Boer en Henderika Annemie (Rike) Hoekstra (zie VIII-a). Sietie trouwde, 23 jaar oud, op 23 april 1970 met Gerrit Krikke, 20 jaar oud. Gerrit is geboren op 15 augustus 1949 in Holwerd, zoon van Evert Krikke en Jantje Stropsma.
Beroep:
maatschappelijk werker, arbeidsdeskundige
Kinderen van Sietie en Gerrit:
1 Andre Krikke, geboren op 8 februari 1972 in Leeuwarden. Volgt X-c.
2 Marjan Krikke, geboren op 2 mei 1975 in Leeuwarden. Volgt X-d.
X-c Andre Krikke is geboren op 8 februari 1972 in Leeuwarden, zoon van Gerrit Krikke en Sietsche (Sietie) de Boer (zie IX-b).
Beroep:
kwaliteits-, arbo- en milieumedewerker bij Essent te Groningen
Andre trouwde, 27 jaar oud, op 12 mei 1999 in Hardinxveld-Giessendam met Pieternella Gerdina (Ellen) Tromp, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12 mei 1999 in Haren (Gr). Ellen is geboren op 2 september 1973 in Hardinxveld-Giessendam, dochter van Pieter Christiaan (Chris) Tromp en Anna Adriaanse.
Kind van Andre en Ellen:
1 Anna Sytske (Suzanne) Krikke, geboren op 24 mei 2004 in Groningen.
X-d Marjan Krikke is geboren op 2 mei 1975 in Leeuwarden, dochter van Gerrit Krikke en Sietsche (Sietie) de Boer (zie IX-b).
Beroep:
(basis)-arts
Marjan ging samenwonen met Ronnie (Ron) Zijlstra. Ron is geboren op 30 maart 1973 in Sneek, zoon van Hendrik Nico Zijlstra en Cecilia Femia Maria (Cilia) de Jong.
Beroep:
medewerker timmerfabriek Burggraaf te Leeuwarden
VIII-b Sikke Hoekstra is geboren op 15 juli 1921 in Leeuwarden, zoon van Klaas Hoekstra (zie VII-a) en Martha Politiek. Sikke is overleden op 12 april 1985 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Hij is begraven op 15 april 1985 in Leeuwarden; Noorderbegraafplaats. Sikke trouwde, 25 jaar oud, op 10 oktober 1946 met Fokje de Swart, 22 jaar oud. Fokje is geboren op 24 juni 1924 in Driesum. Fokje is overleden op 4 april 2006 in Noorbergum, 81 jaar oud. Zij is begraven op 8 april 2006 in Leeuwarden; Noorderbegraafplaats.
Kinderen van Sikke en Fokje:
1 Klaas Hoekstra, geboren op 14 november 1948 in Leeuwarden. Volgt IX-c.
2 Alma Hoekstra, geboren op 24 januari 1955 in Leeuwarden. Volgt IX-d.
IX-c Klaas Hoekstra is geboren op 14 november 1948 in Leeuwarden, zoon van Sikke Hoekstra (zie VIII-b) en Fokje de Swart. Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 7 juni 1972 met Jantien van den Berg, 21 jaar oud. Jantien is geboren op 11 januari 1951.
Kinderen van Klaas en Jantien:
1 Bianca Hoekstra, geboren op 20 februari 1973 in Leeuwarden.
2 Mirjam Hoekstra, geboren op 20 juli 1975 in Leeuwarden. Volgt X-e.
3 Ingeborg Hoekstra, geboren op 30 november 1977 in Cornjum.
4 Monique Hoekstra, geboren op 31 augustus 1979 in Cornjum.
X-e Mirjam Hoekstra is geboren op 20 juli 1975 in Leeuwarden, dochter van Klaas Hoekstra (zie IX-c) en Jantien van den Berg. Mirjam trouwde met Mark Sikma.
Kinderen van Mirjam en Mark:
1 Raymon Sikma.
2 Kim Sikma.
IX-d Alma Hoekstra is geboren op 24 januari 1955 in Leeuwarden, dochter van Sikke Hoekstra (zie VIII-b) en Fokje de Swart. Alma trouwde, 21 jaar oud, op 5 augustus 1976 in Leeuwarden met Johan Alkema. Johan is geboren in ????.
VIII-c Geertje (Ge) Hoekstra is geboren op 2 oktober 1927 in Leeuwarden, dochter van Klaas Hoekstra (zie VII-a) en Martha Politiek. Ge:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 5 juli 1962 in Leeuwarden met Abraham Cornelis van Deutekom, 51 jaar oud. Abraham is geboren op 22 december 1910 in Varik, zoon van Abraham van Deutekom en Willemijntje de Vree. Abraham is overleden op 28 september 1980 in Drachten, 69 jaar oud. Hij is begraven in Duurswoude.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 24 februari 1984 in Opsterland met Hielke Tillema, 56 jaar oud. Hielke is geboren op 6 november 1927 in Duurswoude, zoon van Durk Tillema en Grietje Siedsma. Hielke is weduwnaar van Eelkjen Bruinsma (1925-1981).
VIII-d Jacob (Jaap) Hoekstra is geboren op 10 december 1928 in Leeuwarden, zoon van Klaas Hoekstra (zie VII-a) en Martha Politiek. Jaap trouwde, 23 jaar oud, op 29 oktober 1952 met Aafke Geurts, 24 jaar oud. Aafke is geboren op 4 november 1927 in Leeuwarden, dochter van Hessel Geurts en Antje de Vries.
Kinderen van Jaap en Aafke:
1 Antje (Anneke) Hoekstra, geboren op 14 september 1953 in Leeuwarden. Volgt IX-e.
2 Klaas Hessel Hoekstra, geboren op 1 juli 1957 in Leeuwarden. Volgt IX-f.
IX-e Antje (Anneke) Hoekstra is geboren op 14 september 1953 in Leeuwarden, dochter van Jacob (Jaap) Hoekstra (zie VIII-d) en Aafke Geurts. Anneke trouwde, 38 jaar oud, op 11 oktober 1991 in Grouw met Petro Ballemans, 33 jaar oud. Petro is geboren op 11 december 1957 in Rijen, zoon van Ballemans Jan en Anneke Biemans.
IX-f Klaas Hessel Hoekstra is geboren op 1 juli 1957 in Leeuwarden, zoon van Jacob (Jaap) Hoekstra (zie VIII-d) en Aafke Geurts. Klaas trouwde, 30 jaar oud, op 9 oktober 1987 met Sabina van den Bosch, 28 jaar oud. Sabina is geboren op 27 februari 1959 in Loosduinen, dochter van Broer van den Bosch en Martha Faber.
Kinderen van Klaas en Sabina:
1 Hessel Sietse Hoekstra, geboren op 26 september 1992 in Vlaardingen.
2 Marita Avira Hoekstra, geboren op 6 mei 1997 in Delft.
VIII-e Hittje (Hittie) Hoekstra is geboren op 16 mei 1932 in Leeuwarden, dochter van Klaas Hoekstra (zie VII-a) en Martha Politiek. Hittie trouwde, 25 jaar oud, op 17 oktober 1957 in Leeuwarden met Jelle Groenewoud, 34 jaar oud. Jelle is geboren op 5 juni 1923 in Balk, zoon van Johannes Groenewoud en Harmina van der Schuit. Jelle is overleden op 6 januari 1969 in Sneek, 45 jaar oud.
Kinderen van Hittie en Jelle:
1 Johannes (Johan) Groenewoud, geboren op 14 augustus 1958 in Balk. Volgt IX-g.
2 Martha Groenewoud, geboren op 14 juni 1961 in Balk. Volgt IX-h.
3 Hermina (Herma) Groenewoud, geboren op 15 september 1963 in Balk.
IX-g Johannes (Johan) Groenewoud is geboren op 14 augustus 1958 in Balk, zoon van Jelle Groenewoud en Hittje (Hittie) Hoekstra (zie VIII-e). Johan trouwde, 28 jaar oud, op 25 juni 1987 met Gerarda Mari Corneli (Gerda) Bosma, 25 jaar oud. Gerda is geboren op 3 januari 1962 in Sneek, dochter van Feitse Bosma en Anna Kooijmans.
Kinderen van Johan en Gerda:
1 Jelle Feitse (Feije) Groenewoud, geboren op 9 oktober 1989 in Sneek.
2 Gerard Johannes (Gert Jan) Groenewoud, geboren op 31 augustus 1991 in Sneek.
IX-h Martha Groenewoud is geboren op 14 juni 1961 in Balk, dochter van Jelle Groenewoud en Hittje (Hittie) Hoekstra (zie VIII-e). Martha trouwde, 23 jaar oud, op 28 september 1984 met Rintje (Rin) van Keulen, 23 jaar oud. Rin is geboren op 4 april 1961 in Wyckel, zoon van Bart van Keulen en Rinske van Dijk.
Kinderen van Martha en Rin:
1 Arjen van Keulen, geboren op 20 mei 1990 in Balk.
2 Mirjam van Keulen, geboren op 11 augustus 1993 in Balk.
VIII-f Anna (Annie) Hoekstra is geboren op 21 juni 1935 in Leeuwarden, dochter van Klaas Hoekstra (zie VII-a) en Martha Politiek. Annie trouwde, 23 jaar oud, op 8 juli 1958 in Leeuwarden met Gerrit de Beer, 28 jaar oud. Gerrit is geboren op 15 juli 1929 in West Terschelling, zoon van Klaas de Beer en Neeltje Schroo.
Kinderen van Annie en Gerrit:
1 Klaas de Beer, geboren op 21 juli 1959 in West Terschelling.
2 Martha de Beer, geboren op 25 november 1961 in West Terschelling.
3 Jan de Beer, geboren op 21 maart 1963 in West Terschelling. Volgt IX-i.
4 Sicco Jaap de Beer, geboren op 17 augustus 1970 in West Terschelling.
5 Rene de Beer, geboren op 22 november 1971 in West Terschelling.
IX-i Jan de Beer is geboren op 21 maart 1963 in West Terschelling, zoon van Gerrit de Beer en Anna (Annie) Hoekstra (zie VIII-f). Jan trouwde, 20 jaar oud, op 8 december 1983 in West Terschelling met Marianne Louisa Kooyman, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 7 november 1997. Marianne is geboren op 21 september 1963 in West Terschelling, dochter van Willem Kooyman en Willemina Johanna de Beer.
Kinderen van Jan en Marianne:
1 Colin de Beer, geboren op 24 januari 1984 in West Terschelling.
2 Kevin de Beer, geboren op 23 februari 1986 in West Terschelling.
VII-b Naentske Hoekstra is geboren op 22 december 1893 in Leeuwarden, dochter van Sikke KLazes Hoekstra (zie VI-b) en Geertje Schaaf. Naentske is overleden op 12 januari 1916 in Leeuwarden, 22 jaar oud (oorzaak: tbc). Naentske trouwde, 20 jaar oud, op 23 mei 1914 met Hendrik Slot, 21 jaar oud. Hendrik is geboren op 27 juli 1892 in Finkum, zoon van Albert Slot en Jantje Stienstra. Hendrik is overleden.
Kind van Naentske en Hendrik:
1 Albert Slot, geboren in augustus 1915 in Leeuwarden. Albert is overleden op 1 december 1915 in Leeuwarden, 4 maanden oud.
VII-c Hittje Hoekstra is geboren op 14 augustus 1897 in Leeuwarden, dochter van Sikke KLazes Hoekstra (zie VI-b) en Geertje Schaaf. Hittje is overleden na 1951, minstens 54 jaar oud. Hittje trouwde, 19 jaar oud, op 2 juni 1917 in Leeuwarden met Jacob Dijstelberge, 28 jaar oud. Jacob is geboren op 9 december 1888 in Harlingen, zoon van Jan Adrianus Dijstelberge en Gerarda de Vries. Jacob is overleden op 23 februari 1951 in Deventer, 62 jaar oud.
Kinderen van Hittje en Jacob:
1 Geertuida (Truus) Dijstelberge, geboren op 8 januari 1918 in Leeuwarden. Volgt VIII-g.
2 Jan Adrianus Dijstelberge, geboren op 27 augustus 1919 in Leeuwarden.
VIII-g Geertuida (Truus) Dijstelberge is geboren op 8 januari 1918 in Leeuwarden, dochter van Jacob Dijstelberge en Hittje Hoekstra (zie VII-c). Truus is overleden op 17 januari 1996 in Sittard, 78 jaar oud. Truus trouwde, 21 jaar oud, op 16 november 1939 met M J de Jonge.
VII-d Tjibbe Hoekstra is geboren op 28 december 1906 in Leeuwarden, zoon van Sikke KLazes Hoekstra (zie VI-b) en Geertje Schaaf. Tjibbe is overleden op 12 mei 2001 in Baarn, 94 jaar oud. Hij is begraven op 17 mei 2001. Tjibbe:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 9 mei 1934 in Leeuwarden met Douwtje van der Bij, 24 jaar oud. Douwtje is geboren op 18 november 1909 in Gorredijk, dochter van Hjerke van der Bij en Jeltje van der Wal. Douwtje is overleden op 19 augustus 1959 in Baarn, 49 jaar oud.
(2) trouwde, 58 of 59 jaar oud, in 1965 met Lenie Peters, 55 of 56 jaar oud. Lenie is geboren op 9 september 1909 in ?. Lenie is overleden op 7 augustus 1992 in Baarn, 82 jaar oud.
Kinderen van Tjibbe en Douwtje:
1 Sikko Hoekstra, geboren op 17 april 1934 in Leeuwarden. Volgt VIII-h.
2 Tjerk Hoekstra, geboren op 10 september 1937 in Hilversum. Volgt VIII-i.
3 Geertje Hoekstra, geboren op 23 juli 1941 in Hilversum. Volgt VIII-j.
4 Klaas Hoekstra, geboren op 20 juni 1943 in Hilversum. Volgt VIII-k.
5 Jeltje Hoekstra, geboren op 3 april 1946 in Hilversum. Volgt VIII-l.
VIII-h Sikko Hoekstra is geboren op 17 april 1934 in Leeuwarden, zoon van Tjibbe Hoekstra (zie VII-d) en Douwtje van der Bij. Sikko is overleden op 12 maart 2010 in Baarn, 75 jaar oud. Sikko trouwde met Johanna Hendrika (Jopie) Mast. Jopie is geboren op 19 augustus 1937 in Hilversum. Jopie is overleden op 22 mei 2010 in Baarn, 72 jaar oud.
Kinderen van Sikko en Jopie:
1 Ron Hoekstra.
2 Dik Hoekstra.
3 Gerda Hoekstra.
VIII-i Tjerk Hoekstra is geboren op 10 september 1937 in Hilversum, zoon van Tjibbe Hoekstra (zie VII-d) en Douwtje van der Bij. Tjerk is overleden op 3 februari 1985 in Amsterdam, 47 jaar oud. Tjerk trouwde met Willie Vet. Willie is geboren op 22 juli (jaar onbekend).
Kinderen van Tjerk en Willie:
1 Richard Hoekstra.
2 Michel Hoekstra.
3 Mark Hoekstra.
VIII-j Geertje Hoekstra is geboren op 23 juli 1941 in Hilversum, dochter van Tjibbe Hoekstra (zie VII-d) en Douwtje van der Bij. Geertje is overleden op 7 november 2001 in Amsterdam, 60 jaar oud. Geertje trouwde met Hendrik Barend (Henk) Winkel. Henk is geboren omstreeks 1937. Henk is overleden op 2 februari 2001, ongeveer 64 jaar oud.
Kinderen van Geertje en Henk:
1 Robert Winkel, geboren op 1 mei (jaar onbekend) in Soest. Volgt IX-j.
2 Claudia Winkel, geboren op 12 september (jaar onbekend) in Amsterdam.
IX-j Robert Winkel is geboren op 1 mei (jaar onbekend) in Soest, zoon van Hendrik Barend (Henk) Winkel en Geertje Hoekstra (zie VIII-j). Robert trouwde met Katrien.
Kind van Robert en Katrien:
1 Charlie Geertje Winkel, geboren op 27 augustus 2003 in Rotterdam.
VIII-k Klaas Hoekstra is geboren op 20 juni 1943 in Hilversum, zoon van Tjibbe Hoekstra (zie VII-d) en Douwtje van der Bij. Klaas trouwde met Rietje van der Voorst. Rietje is geboren op 14 februari (jaar onbekend) in Bussum.
Kinderen van Klaas en Rietje:
1 Marleen Hoekstra.
2 Dorien Hoekstra.
3 Jelle Hoekstra.
VIII-l Jeltje Hoekstra is geboren op 3 april 1946 in Hilversum, dochter van Tjibbe Hoekstra (zie VII-d) en Douwtje van der Bij. Jeltje trouwde, 19 jaar oud, op 28 mei 1965 in Baarn met Adrianus Gerardus Bouwmeester, 20 jaar oud. Adrianus is geboren op 24 april 1945 in Baarn, zoon van Piet Bouwmeester en Martha van Buuren.
Kinderen van Jeltje en Adrianus:
1 Johanus Pelegrinus Bouwmeester.
2 Caroline Douwke Bouwmeester.
VII-e Dirkje Hoekstra is geboren op 6 juli 1913 in Leeuwarden, dochter van Sikke KLazes Hoekstra (zie VI-b) en Geertje Schaaf. Dirkje is overleden op 29 januari 2000 in Tiel, 86 jaar oud. Dirkje trouwde, 22 jaar oud, op 1 januari 1936 in Leeuwarden met Foppe Talman, 23 jaar oud. Foppe is geboren op 10 maart 1912 in Leeuwarden, zoon van Sjouke Douwes Talman en Jantje Gerbens de Graaf. Foppe is overleden op 10 juni 1997 in Zeist, 85 jaar oud.
Kinderen van Dirkje en Foppe:
1 Geertuida Talman, geboren op 16 april 1937 in MIdlum. Volgt VIII-m.
2 Gerben Talman, geboren op 1 januari 1947 in MIdlum. Volgt VIII-n.
VIII-m Geertuida Talman is geboren op 16 april 1937 in MIdlum, dochter van Foppe Talman en Dirkje Hoekstra (zie VII-e). Geertuida trouwde, 22 jaar oud, op 7 mei 1959 in Leeuwarden met Gerben Lodewijk Epema, 26 jaar oud. Gerben is geboren op 10 februari 1933 in Leeuwarden.
Kinderen van Geertuida en Gerben:
1 Jaap Epema, geboren op 30 januari 1959 in Spijkenisse. Volgt IX-k.
2 Dea Epema, geboren op 28 januari 1960 in Spijkenisse. Volgt IX-l.
3 Linda Epema, geboren op 6 oktober 1964 in Spijkenisse. Volgt IX-m.
IX-k Jaap Epema is geboren op 30 januari 1959 in Spijkenisse, zoon van Gerben Lodewijk Epema en Geertuida Talman (zie VIII-m). Jaap trouwde, 25 jaar oud, op 30 september 1984 met Irene Boers, 24 jaar oud. Irene is geboren op 9 september 1960 in Rotterdam.
Kinderen van Jaap en Irene:
1 Ciske Epema, geboren op 25 februari 1985 in Rotterdam.
2 Daan Epema, geboren op 20 februari 1988 in Rotterdam.
IX-l Dea Epema is geboren op 28 januari 1960 in Spijkenisse, dochter van Gerben Lodewijk Epema en Geertuida Talman (zie VIII-m). Dea:
(1) begon een relatie met Rob Genen.
(2) begon een relatie met Wilfred Ruessink.
Kind van Dea en Rob:
1 Sille Genen, geboren op 25 augustus 1992 in Rotterdam.
Kind van Dea en Wilfred:
2 Fere Ruessink, geboren op 29 december 1998 in Gouda.
IX-m Linda Epema is geboren op 6 oktober 1964 in Spijkenisse, dochter van Gerben Lodewijk Epema en Geertuida Talman (zie VIII-m). Linda trouwde, 34 jaar oud, op 12 januari 1999 in Ridderkerk met Remko Deijl, 41 jaar oud. Remko is geboren op 19 mei 1957 in Rotterdam.
Kinderen van Linda en Remko:
1 Sietse Deijl, geboren op 23 februari 2000 in Rotterdam.
2 Jesse Deijl, geboren op 23 maart 2000 in Rotterdam.
VIII-n Gerben Talman is geboren op 1 januari 1947 in MIdlum, zoon van Foppe Talman en Dirkje Hoekstra (zie VII-e). Gerben is overleden op 12 november 1991 in IJzendoorn, 44 jaar oud. Gerben trouwde in Leeuwarden met Janneke van der Woude. Janneke is geboren op 19 februari 1944 in Leeuwarden.
Kinderen van Gerben en Janneke:
1 Marlies Talman, geboren op 9 april 1968 in Gorredijk. Volgt IX-n.
2 Dorien Talman, geboren op 16 september 1970 in Beetsterzwaag. Volgt IX-o.
3 Foppe Dirk Talman, geboren op 9 juli 1974 in Beetsterzwaag.
IX-n Marlies Talman is geboren op 9 april 1968 in Gorredijk, dochter van Gerben Talman (zie VIII-n) en Janneke van der Woude. Marlies begon een relatie met Sirvan.
Kind van Marlies en Sirvan:
1 Peyan Sirvan, geboren op 8 januari 2000 in Amsterdam.
IX-o Dorien Talman is geboren op 16 september 1970 in Beetsterzwaag, dochter van Gerben Talman (zie VIII-n) en Janneke van der Woude. Dorien trouwde, 25 jaar oud, op 20 oktober 1995 met Hindy Bos, 28 jaar oud. Hindy is geboren op 24 september 1967 in Beetsterzwaag.
Kinderen van Dorien en Hindy:
1 Gerco Bos, geboren op 23 mei 1999 in Velp.
2 Jorik Bos, geboren op 24 juni 2001 in Velp.
VI-c Tjimkje Klazes Hoekstra is geboren op 26 september 1871 in Tietjerksteradeel, dochter van Klaas Jippes Hoekstra (zie V) en Jantje Sikkes van der Woude. Tjimkje is overleden. Tjimkje trouwde, 26 jaar oud, op 19 februari 1898 in Tietjerksteradeel met Pals Jans Kingma, 23 jaar oud. Pals is geboren op 14 december 1874 in Tietjerksteradeel, zoon van Jan Pals Kingma en Corneliske Kingsbergen. Pals is overleden.
Kinderen van Tjimkje en Pals:
1 Kingma, levenloos geboren dochter, geboren op 21 maart 1899 in Tietjerksteradeel.
2 Jantje Kingma, geboren op 7 juli 1900 in Tietjerksteradeel. Jantje is overleden op 7 juli 1900 in Tietjerksteradeel, geen dag oud.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 12-03-2014 19:35